Bewerkelijk

Bewerkelijk

Bewerkelijk

No Comments

De maand juni was te koud en overvloedig nat. De vruchtzetting bij de Johanniter is zodoende niet optimaal verlopen. Ook hangen er beduidend minder trossen aan 1 wijnstok dan andere jaren. Er zal dus ook een beperktere trosdunning hoeven plaats te vinden.

Om de druivenbladeren in een betere conditie te krijgen heeft na terugkeer van mijn vakantie in  de 2e week van juli bladbemesting plaatsgevonden. Gespoten met Epso Microtop (magnesium, borium en mangaan). Een week nadien bladbemesting met natrium en hoge dosis fosfor en kalium. De planten/bladeren zijn hierdoor aanzienlijk opgefrist en versterkt.

Gelet op de te verwachten hoge botrytis-druk (schimmel in de trossen) is er voor het sluiten van de trossen gespoten met Teldor. Dit is een bijzonder onschuldig bestrijdingsmiddel. Veel zacht fruit (waaronder aardbeien) wordt hiermee enkele dagen voor de oogst bespoten (wachttijd vóór consumptie = 1 dag).

Hieraan voorafgaand heeft er een tweede bladdunning plaatsgevonden zodat de trossen beter kunnen afrijpen en de wind de plant een meer open karakter geeft waardoor de vocht beter kan verdampen.

De wijngaard is sinds de aanplant nog nooit zo bewerkelijk geweest als dit jaar vanwege het wisselvallige en vooral vochtige/natte en te koude weer.

Door de bovenmatige regen zullen er dit jaar naar verwachting veel minder wespen zijn die zich tegoed doen aan de rijpe druiven. De grondwespen zijn door de overvloedige regen in hun nesten in de grond verdronken. Op dit punt kan dus worden gesteld dat elk nadeel ook zijn voordeel heeft.