Bordeauxse pap

Bordeauxse pap

No Comments

Ook wel Bordelese Pap genoemd.

Bordeauxse pap ( ontdekt in 1885) wordt toegepast als fungicide.

Het behoort tot de “niet-systemische middelen”.
Deze fungiciden worden niet opgenomen door de plant. Na het spuiten zit de werkzame stof op het blad van de plant waardoor schimmels niet kunnen kiemen. Niet-systemische middelen werken vooral preventief: ze voorkomen een aantasting, maar kunnen een aantasting niet genezen. Niet-systemische middelen worden ook wel contactwerkende middelen genoemd, omdat het middel contact moet maken met de plaag. Chemische groepen, waaronder:                                                                       – * koperverbindingen
zwavelverbindingen

Bordeauxse pap wordt bereid door het neutraliseren van 2 delen koper(II)sulfaat met 1 deel gebluste kalk in 100 delen water.

Bordeauxse pap werd oorspronkelijk ingezet door wijnboeren die hun druiven met blauwe vitriool behandelden om de druiven minder aantrekkelijk te maken voor dieven. Bij toeval werd ontdekt dat de met Bordeauxse pap bespoten druiven / rijen niet/nauwelijks ontvankelijk bleken voor schimmelaantasting. De bescherming die de wijnstok vervolgens tegen meeldauw kreeg is een blijvende toepassing van de stof. De stof bleek vervolgens ook werkzaam te zijn tegen andere schimmelinfecties (roest) en tegen een aantal bacteriële infecties van de wijnstok. Afhankelijk van het klimaat wordt ongeveer één maal per 15 dagen een bespuiting uitgevoerd. De behandeling is alleen preventief. Het valt niet onder de chemische bestrijdingsmiddelen en kan zodoende worden gebruikt binnen de biologische wijnbouw.