Botrytis

Botrytis

No Comments

Schimmel in de trossen; te onderscheiden in onedele en edele botrytis.

 • Onedele botrytis: pluisvormige groene / bruine schimmel op en in de tros(sen);
  • Preventieve handeling: bladdunning rondom de trossen en halvering van de trossen waardoor er minder druk op het midden van de tros optreedt.
  • Spuiten met Teldor in de troszone, voor en na de bloei en vóór het dichtgroeien van de trossen.
 • Edele botrytis (andere bewoordingen: botrytis cinerea; edele rotting; pourriture noble):
  • Ontstaat eerst op een laat tijdstip in het jaar (september /oktober); wanneer de druiven 70-75 oechsle hebben; weersomstandigheden waarbij mistige nevelige ochtenden worden gevolgd door vrij warme middagen.+ druiven hebben een (licht)bruine kleur;+ worden afzonderlijk geoogst ( gaan dus ook niet mee met de kneuzing en inweking)
  • + druiven smaken erg lekker / hebben een rijke smaak.
  • + druiven verschrompelen iets en hebben geen schimmelpluis aan de buitenzijde; door verrimpeling wordt water aan de druif onttrokken, maar de inhoudstoffen van de druif  ( suiker en zuur) nemen toe (Sauterneswijn is hiervan een voorbeeld).