(VERRICHTE) WERKZAAMHEDEN IN DE WIJNGAARD 2018-2019-2020

VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 2020.

– Februari 2020.

 • Half  februari: afvoeren van het snoeihout afkomstig van de wintersnoei.

Maart 2020.

 • Eerste week maart : het verwijderen van de vorstbeschermde kokers rondom de stammetjes.
 • 7 maart 2020 zijn de stammetjes en nieuwe legger bespoten met zwavel, met name ter bestrijding van de galmijt. Van belang is dat ook de onderzijde van de entplek en de onderzijde van de nieuwe legger hierbij niet worden vergeten.
 • Tweede week maart: het strooien van kalk in het gras tussen de rijen. Had eigenlijk enkele weken eerder moeten gebeuren.
 • Tweede week maart zal tevens de bemesting ( DCM-mix 2) in de toplaag van de druiven moeten worden gestrooid en licht moeten worden ondergewerkt.
 • Tweede week maart: het aan 2 zijden spannen van de bovenste 3 draden.  Hierdoor zal de toegenomen spanning zich verdelen over de 2 eindpalen.
 • 21 maart 2020: er wordt voor de komende 3-4 dagen lichte nachtvorst verwacht, minus 3-4 graden C. Op klomphoogte zal de temperatuur nog 1-2 graden lager zijn. De stammetjes van de in mei 2019 aangeplante druiven (Rondo en Souvignier Gris) zijn in februari 2020 teruggesnoeid tot 60 cm. Door de zachte winter en de relatief hoge temperaturen in de maanden januari en februari 2020 hebben zich reeds vroeg uitlopers in de vorm van knopjes gevormd op het gehele stammetje. De bovenste 2 knopjes op het stammetje zullen 2 scheuten vormen die ieder naar een verschillende richting afgebogen en vastgeclipt worden op de 2e draad. Hieraan zullen dit jaar reeds bloeien ontstaan die zonder ingrijpen zullen uitgroeien tot druiventrossen. De jonge aanplant mag echter in het 2e jaar niet worden belast met druiven. Alle kracht zal moeten toevloeien naar de wortelvorming en opbouw van de druivelaar. Het rigoureus wegknippen van alle bloeien / druiven is dus noodzakelijk. Alle lagere knopjes ( dus vanaf het derde knopje van de bovenzijde van het stammetje) moeten handmatig worden verwijderd. Het is raadzaam de nog dunne stammetjes en de bovenste 2-3 knopjes te beschermen tegen de aangekondigde vorst. De kokers zullen dus alsnog om de stammetjes worden geplaatst.      

KOKERS GEPLAATST RONDOM JONGE STAMMETJES TER BERSCHERMING TEGEN (NACHT)VORST.

08 april 2020.                                                                                                                                                                      

De op 21 maart geplaatste kokers zijn verwijderd ivm de hoge dagtemperaturen die op deze dag zelfs 24 graden Celsius bedroeg. Na verwijdering bleken de stammetjes over de gehele lengte reeds zijscheuten te hebben. Bij meerdere stammetjes bleken de knopjes die boven buiten de koker hadden gestaan, te zijn bevroren. Hier zullen waarschijnlijk weer nieuwe uitlopers worden gevormd. De bovenste 3-4 scheuten blijven staan. De andere scheuten worden handmatig verwijderd. Ook de gestrooide meststof DCM-mix 2 moet licht worden ondergewerkt om deze effectiever zijn werking te laten doen.

22-04-2020.

Normaal gesproken is het niet nodig om jonge aanplant in het tweede groei-jaar nog water te geven. Eigenlijk moeten de wortels van jonge planten worden “gedwongen” om bij droogte het benodigde vocht dieper in de bodem te zoeken. De vraag doet zich hierbij gelden of het raadzaam is om bij de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden de eenjarige stokken toch van water te voorzien ter voorkoming van groeivertraging en ter bevordering dat de dit jaar toegediende en ondergewerkte  korrelmest door de plant wordt opgenomen. Veiligheidshalve dus gekozen om ruim 3 ltr water rondom elke éénjarige stok te gieten.

Rondom de gehele stam hebben zich vele scheutjes ontwikkeld. Op “de kop” zijn deze scheuten natuurlijk welkom / noodzakelijk. De lager groeiende scheuten op de stam zijn handmatig verwijderd.

Het aantal jonge scheuten op de bovenzijde van de nieuwe eenjarige aanplant is teruggebracht tot 2. Ook de reeds zich ontwikkelde druifjes worden allemaal handmatig verwijderd. Volgend voorjaar (2021) zal 1 van de scheuten over de 2 e draad worden omgebogen ( enkelvoudige Guyot-snoei). De andere scheut zal worden weggeknipt kort bij de stam. Op de omgebogen stam zullen zich in 2021 maximaal 3 trossen druiven mogen ontwikkelen. Vanaf 2022 mag de plant jaarlijks met maximaal 13 trossen worden “belast”.

07-05-2020.

De groei zit er goed in door de hoge temperaturen van afgelopen periode. De nieuwe aanplant van 2019 is teruggebracht tot 2 scheuten die al aan de draad moeten worden aangebonden. Ook het onkruid groeit evenredig hard mee. Dit is /wordt handmatig verwijderd. Door de heel beperkte regenval van afgelopen maanden wordt de gestrooide mest ( DCM-mix 2) slechts beperkt door de planten opgenomen. De planten van de Solaris hebben hier zichtbaar last van. Spuiten met bladvoeding is noodzakelijk.

Medio mei 2020.

Twee achtereenvolgende nachten nachtvorst heeft plaatselijk in de wijngaard behoorlijke vorstschade tot gevolg gehad, met name bij de vroege variëteit Rondo. De door vorst aangetaste druivelaar zal weliswaar opnieuw uitlopen, maar zal hierdoor wel enige groeischade oplopen. Ook is te zien dat bij sommige planten – verdeeld over de gehele plant – slechts enkele bladeren zijn bevroren. Het bevroren blad is verwijderd en in de oksel hiervan zal zich een nieuwe scheut (dief) ontwikkelen. Deze dief wordt na 2 bladeren getopt. Het verlies van het blad wordt hierdoor ruimschoots gecompenseerd.

30 mei 2020.

Door de aanhoudende hoge temperaturen in de maanden april en mei hebben vele stokken al hun hoogste bladgroei bereikt ( 1.85 meter ) en moeten op die hoogte worden getopt. Vanaf dat moment zullen zich in sterke maten dieven ontwikkelen in alle bladoksels. Deze dieven haal ik eerst weg na het 2e blad van de dief. Deze extra bladeren zorgen voor meer fotosynthese en dus betere afrijping met hogere suikers. De sterke groeiende bladeren moeten tussen de dubbele draden worden doorgeleid en met clipsen aan de draden worden vastgemaakt. Dit is een wekelijkse activiteit.

Ook worden in sommige planten boven in de top bladluizen waargenomen die door mieren worden “gemolken”. Als er mieren op de bladeren worden waargenomen is dat bijna altijd een indicator voor bladluizen. Zelf verwijder ik mieren en bladluizen door ze tussen twee vingers weg te “vegen” van de plant. Hierdoor kan worden voorkomen dat er met bestrijdingsmiddelen moet worden gespoten.

27 juni 2020.

De druiven beginnen behoorlijk te “dikken” en na het toppen van de scheuten op 1.85 mtr groeien de dieven in de bladoksels in de hoogste versnelling. Afhankelijk van het weer worden alle stokken nagelopen op de uitgroei van de dieven. Ook het onkruid tussen de druivenplanten moet geregeld handmatig worden gewied.

De druivelaars zitten nu volledig in het blad. Eerst als het suikergehalte van de druiven 20 Oechsle is ( te meten met Oechsle-meter) zal tegelijkertijd met de trosdunning ook bladdunning rondom de overgebleven trossen moeten geschieden om een betere afrijping te bevorderen en te voorkomen dat de botrytis ( schimmel in de trossen) kan toeslaan. De komende dagen zal bij droog weer een preventieve bespuiting met bladvoeding geschieden om de bladeren krachtig te maken en preventief te beschermen tegen peronospora. Ook zal vóór het sluiten van de trossen tegen botrytis moeten worden gespoten. Zoals reeds meerdere malen in deze website aangegeven gebruik ik hiervoor Teldor. Dit is een mild bestrijdingsmiddel dat ook bij de aardbeienteelt wordt gehanteerd tegen aantasting van schimmels ( wachttijd tot consumptie bij aardbeien is 2 dagen na bespuiting). Maximaal 2 x per jaar te gebruiken ivm resistentie.

Geregeld controleren en de weersvoorspellingen volgen is het devies in deze tijd van het jaar. En dan nog is het afwachten of er geen schimmelvorming optreedt. De weergoden zijn vaak onverbiddelijk. Eén enkele zomerse hagelbui kan al het werk en zorg om zeep helpen. Daar kunnen ze in Frankrijk en Duitsland over meespreken.

18-07-2020.

De rode druiven beginnen goed te kleuren. De suikerwaarde is 25-35 Oechsle. Bij de druif Solaris ligt de suikerwaarde zelfs iets hoger. Bij de iets later afrijpende Johanniter is de waarde begin 20 Oechsle. Tijd dus voor de trosdunning, ontbladeren rondom de trossen, toppen van de bovenste scheuten en dieven van de okselscheuten. Zelf doe ik dit binnen één behandeling per druivelaar. Gelijktijdig  wordt ook het bodemonkruid zoveel mogelijk verwijderd. Al met al een veel omvattende bewerking. Na deze behandeling vindt er een bladbespuiting met bladvoedingsstoffen plaats om de bladeren krachtig en weerbaar te maken tegen mogelijke schimmelinfectie. Deze bespuiting is preventief en werkt niet meer als er reeds een schimmelbesmetting heeft plaatsgevonden.

Nadien zijn de vogelnetten geplaatst om vogelvraat van de druiven te voorkomen.

Voor het eerst is de druif Solaris geheel “ingepakt” met fijnmazige blauwe netten om de te verwachten hoge aantal wespen te kunnen weren. Deze druif maakt net in de wespenperiode juli-augustus en begin september hoge suikers aan en is zodoende heel aantrekkelijk voor wespenvraat. In 2019 is ruim de helft van de oogst van deze druif hierdoor verloren gegaan. Jammer van al het werk en vooral het gemis van een mooie wijn. Veelal wordt deze druif gebruikt voor het vervaardigen van een blend (mixwijn) met de later te oogsten Johanniter. Tweederde Johanniter en 1/3 Solaris geeft een mooie en milde alcohol- en zuurbalans. Een eventueel iets lagere alcoholpercentage en hoger zuurgehalte van de Johanniter kan volledige worden gecorrigeerd door een mix te maken met de Solaris.

16-08-2020.

Door de aanhoudende zeer hoge temperaturen van de afgelopen weken (tot wel 36 graden C) is er beperkte zondnebrand te zien op zowel bladeren als druiven, met name op de buitenrijen die geen schaduwwerking hebben gehad van de naastliggende rijen. Opvallend is dat niet alle variëteiten hiervoor even gevoelig zijn.

Ook zijn afgelopen dagen de Oechsle-waarden (suikerniveau) van alle variëteiten gemeten. Hierbij valt verder op dat de suikerwaarden binnen dezelfde rij substantieel verschilden. Dit heb ik tot nog toe niet eerder waargenomen. De suikerwaarde is een belangrijk onderdeel van de fysiologische rijpheid van de druif, welke bepalend is voor het juiste oogstmoment. Andere belangrijke onderdelen zijn: de kleur van de pitjes (moet bruin zijn)  en de mate van verkleving van de pitjes in het vruchtvlees ( moet loskomen van het vruchtvlees). Uiteraard is de aanwezigheid van afgerijpte  fenolen mede sterk bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit van de wijn.

In deze periode van het jaar wordt het gras tussen de rijen eenmaal per drie weken geknipt en het onkruid geregeld verwijderd. Door de hoge temperaturen en nagenoeg geen regenval lijkt de het gras in de overlevingsstand te zijn overgegaan. Knippen van het gras bleek een veel langere tijd niet noodzakelijk. 

En ja, dan komt het moment in beeld waarvoor je het allemaal doet. Het OOGSTMOMENT. Ook als amateur-wijnmaker word je dan een beetje nerveus. Steeds na enkele dagen worden alle variabelen met elkaar vergeleken die in de optelling het oogstmoment bepalen ( suiker- en zuurwaarden, donker bruine pitjes, laten de pitjes los van vruchtvlees?, goede fenolen (smaakbeleving) en uiteraard droog weer en voldoende menskracht om binnen korte tijd oogst binnen te halen).

Voor meer bijzonderheden en specificaties per druivensoort wordt verwezen naar het afzonderlijk onderdeel van deze website “DRUIVENOOGST 2020 EN VERDERE VERWERKING”.

17-10-2020.

Het afhalen van de vogelnetten.

Nu dat de oogst is binnengehaald en verwerkt gaat de wijngaard op korte termijn over in de winterstand. De eerste vorst aan de grond heeft afgelopen nacht plaats gevonden. De bladeren zijn nagenoeg geel verkleurd. Voordat de netten kunnen worden afgehaald zijn enkele dagen voorheen alle scheuten verwijderd die aan de bovenzijde door het net waren gegroeid; tot wel 80 cm lang. Een tijdrovend, maar wel noodzakelijk karwei (zie onderstaande afbeelding). Kan alleen op een droge dag nadat de ochtenddauw uit de netten is verdampt. Met minimaal 4 personen worden de netten over de volle breedte gelijktijdig tot een lange worst opgerold en na het oprollen op meerder plekken met touwtjes vastgebonden en vervolgens in grote zakken thuis in de kelder bewaard. Bewaren op een droge plek op de wijngaard wordt zeker ontraden omdat muizen, konijnen, wezels en ander ongedierte deze zeker zouden omvormen tot een behaaglijk winterverblijf en er behoorlijke gaten in zouden knagen.

 

 

2019.

Wintersnoei 2019.

De wintersnoei is een belangrijke handeling voor het verkrijgen van een gezonde wijnstok en uiteindelijk een gezonde druivenoogst.

Punt van aandacht tijdens wintersnoei.

De primaire betekenis van de wintersnoei is het verwijderen van de oude “legger” en scheuten waarop het vorig groeiseizoen de druiven hebben gegroeid. Nieuwe druiven groeien immers op een eenjarige (jonge) scheut. Verder is het zaak de stam niet te laten uitgroeien tot meerdere “substammetjes” ook wel “hertengeweien” genoemd. De stam verhoogt en verbreedt zich en groeit steeds verder uit. Zie onderstaande afbeelding. Op elk substammetje zullen nieuwe scheuten ontstaan, waarvan er uiteindelijk 1 (bij enkele guyot-snoeivorm) en 2 (bij dubbele guyotsnoei) over de draad zullen worden gebogen. Alle andere moeten worden verwijderd. De wijnstok wordt hier onnodig door belast.

druivenstok met een zogenaamd “HERTENGEWEI”

 

Zoals het hoort: enkelvoudige onderstam met één legger gebogen over de draad; hieraan groeien in het nieuwe seizoen de druiven.

2019.

De eerste week van februari is de wintersnoei volop gestart. Het is uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar en er wordt op korte termijn geen (nacht)vorst verwacht. Tijdens de laatste week van februari liep de temperatuur zelfs op tot 20,1 graden C. Met name de druiven Rondo en Solaris zijn vroege variëteiten die dus vroeg uitlopen. Op 27 februari 2019 is te zien dat de knopjes van de nieuwe scheuten reeds beginnen te zwellen.

Door mij wordt steeds gekozen voor de enkelvoudige Guyot-snoei. Elk jaar buig ik naar één zijde een éénjarige scheut over de tweede draad van beneden in een bocht naar beneden (= 1e draad van beneden). Het uiteinde van deze scheut wordt op de onderste draad vastgeclipt. Het jaar volgend wordt de legger naar de andere zijde gebogen.  Zodoende ontstaat er een boog. Het uiteinde van deze boog wordt op handpalmbreedte van het volgende stammetje afgeknipt. Wijnboeren die kiezen voor een volume-opbrengst kiezen veelal voor een dubbele Guyot-snoei; dwz een éénjarige scheut naar 2 zijden. Hierdoor wordt de plant dubbel belast en zal de kwaliteit van de druiven en uiteindelijke wijn “op eigen kracht” van mindere kwaliteit zijn. Zoals in de website op meerde onderdelen wordt vermeld, zal een dergelijke wijn alvorens te bottelen veelal moeten worden “ondersteund”, lees “geholpen” ter verkrijging van een acceptabele wijn. Dit zijn veelal wijnen in het goedkopere segment die op enig moment in het vinificatieproces op één of meerder onderdelen moeten worden “bewerkt”

Elke rij worden de snoeitangen ontsmet met alcohol van 94% vol. alcohol ter voorkoming van besmetting met ziektes. Met name ter voorkoming / bestrijding van de ziekte ” Esca ” wordt dit van belang geacht.

1e fase: De legger (strekker / scheut) waarop verleden jaar de druiven hebben gegroeid wordt als eerste volledig bij de stam weggenipt. Er resteren dan tussen de 3 en 8  éénjarige scheuten vanaf de stam. D.d. 17-12-2019 was de buitentemperatuur 15 graden C. Een geschikt moment om de “oude” legger los te knippen van de hoofdstam en deze te verwijderen en de snoeiwond in te smeren met “wondbalsem”.    In deze eerste fase worden de 3 meest krachtige en goed op de stam gesitueerde scheuten “gespaard” voor de tweede snoeifase. De overige scheuten worden allemaal op het stammetje afgeknipt.

Bij de 2e snoeifase eind februari en als er geen vorst wordt verwacht en de temperatuur boven de 10 graden C is, wordt de meest ontwikkelde scheut van de fase 1 overgebleven 3 scheuten over de draad omgebogen Alle andere scheuten worden eerst weggesnoeid als blijkt dat deze nieuwe legger ongeknakt is vast geclipt aan de draad. Het ombuigen bij fase is risicovol. Het risico van overbreken is te groot bij lagere temperaturen. Indien dit ombuigen goed is verlopen, knip ik enkele dagen later de overgebleven 2 scheuten geheel weg. Het kan gebeuren dat een omgebogen scheut binnen enkele dagen na het ombuigen onder de spanning na het buigen alsnog (af)breekt. In een dergelijk geval kan nog 1 van de 2 overgebleven scheuten alsnog worden gebogen over de draad.

Het weggesnoeide hout moet worden afgevoerd van de wijngaard.

na het wegknippen van de oude legger resteren bij deze stok 6 eenjarige scheuten (= fase 1).

 

AF TE VOEREN SNOEIHOUT PER RIJ / 1 E FASE

 

AF TE VOEREN SNOEIHOUT 1 E FASE

De wijngaard ziet er nu enigszins kaal uit.

RONDO / CABERNET CORTIS / SOLARIS

 

JOHANNITER

07-04-2019.

De stammen en omgebogen legger (waaraan dit jaar de druiven groeien) zijn zorgvuldig met spuitzwavel behandeld, onder andere ter voorkoming van aantasting van de bladeren door de galmijt. Deze overwintert in / onder de bast van de stam en komt weer tevoorschijn zodra de temperatuur in het voorjaar oploopt en de eerste nieuwe knopjes op de nieuwe legger verschijnen. De galmijt prikt het blad aan en zuigt er sap uit. In een latere fase ontstaan er aan de bovenzijde van het blad pokachtige bultjes die aan de achterzijde van het blad wit van kleur zijn. Elke aandoening van het blad levert een verminderde fotosynthese, die van belang is voor de suikervorming van de druif.

Met name de bladeren van de linde, walnoot, druif en de esdoorn zijn gevoelig voor aantasting door de galmijt, maar zeker ook het druivenblad.

GALMIJT: afbeelding links: bovenzijde blad / afbeelding rechts achterkant blad

17-04-2019.

Er is een aanvang gemaakt met het verwijderen van het onkruid in/tussen de rijen. Ivm het groeizame weer van de afgelopen dagen, is er een behoorlijke groeikracht van het onkruid. Ook de uitlopers op de stammetjes zijn voor de eerste maal verwijderd.

Zoals reeds eerder vermeld, zijn begin 2019 4 rijen Cabernet Cortis en 3 rijen Palatina gerooid. Deze zullen worden vervangen door Souvignier Gris en Rondo. Cabernet Cortis heeft een hoog tanninegehalte en moet meerdere jaren “rijpen” (tannine afbouwen) en Palatina had erg veel last van wespenvraat. Rondo geeft een Merlot-type wijn en kan bovendien met een kleine hoeveelheid Cabernet Cortis worden gemengd om iets meer “power” te verkrijgen. Om die reden zijn 2 rijen Cabernet Cortis gehandhaafd.

Rondo is wel een meer bewerkelijke druif omdat het een “wilde”groeier is.

Nieuwe plantgaten zijn reeds gemaakt en het wachten is op de nieuwe druiven. Te planten in de 1e of 2e week van mei, afhankelijk van de weersomstandigheden. Er mag geen vorst na het planten worden verwacht.

19-04-2019. Sedert 17 april is de temperatuur fors gestegen. Vandaag en de komende 3 dagen wordt een temperatuur van 25 graden C verwacht. De bodem is erg droog en in de groentetuin moet reeds enkele dagen water worden toegediend aan jonge aardbeienplanten en zaaisels. In oostelijk Nederland zullen de gewassen de komende dagen moeten worden “beregend” door de boeren en dat terwijl de bodem nog steeds een te lage waterstand heeft door een heel droog 2018.

02-05-2019.

Afgelopen 2 weken is er hard gewerkt aan het volledig vervangen van de aangeplante druif Palatina en ongeveer 75% van Cabernet Cortis. Eerder werd al melding gemaakt van dit voornemen. Het verwijderen (uitgraven) van deze stokken, het opnieuw maken van plantgaten en het afvoeren van de verwijderde ranken vroeg de nodige inspanning. Afhankelijk van de weersverwachtingen worden de komende weken de nieuwe stokken geplant. De eerste weken van mei en zelfs nadien kan er ’s nachts nog vorst optreden. Jonge planten (scheuten) zijn hier heel gevoelig voor. Geduld is een schone deugd!!!!!!!!!!!

20-05-2019.

De nieuw aan te planten druivenstokken zijn gearriveerd. Eén nachtje in het water staan en vóór het planten de wortels inkorten tot handpalm breed. Alle plantgaten zijn de afgelopen weken gemaakt. Per plantgat wordt ongeveer 20 ltr potgrond gemengd, mede op basis van de uitgevoerde grondanalyse. Entplek moet ongeveer 3-4 cm boven de grond staan. In deze fase worden de stokken nog niet bemest. Gebeurt eerst als de plant ” aan de groei ” is; ongeveer na 3 weken. Goed water geven; afhankelijk van de temperatuur en regenval dit enkele malen herhalen.

Door de zeer hoge temperaturen in juni en juli is er 2 x per week water gegeven. Op dagen met temperaturen boven de 40 graden C hebben de bladeren van enkele planten verbrandingsplekken opgelopen.

 

Op 31-07-2019 zijn de planten fors gegroeid. Diverse planten hebben reeds een hoogte van 1.80 mtr en zullen op korte termijn worden “getopt”. Inmiddels is er voor de tweede maal korrelmest ( DCM mix 2) gestrooid en licht ondergewerkt.

De planten zijn met een tussenpoos van 4 weken tweemaal gespoten met spuitzwavel ter voorkoming van galmijt en echte meeldauw. Ook eenmaal bespoten met bladvoeding. Het geregeld “dieven” van de scheuten in de oksels heeft bijgedragen aan een voorspoedige groei.

29-30-31 juli 2019.

Bij meting bleek de druif Solaris reeds 30 Oechsle te hebben en de Rondo 35-40. Ook bij de Rondo verkleuring van de druif (=Véraison). Hoog tijd voor de blad- en trosdunning en toppen van de druif aan de bovenste draad. Dit is een intense bezigheid. Ik kies ervoor om 13-14 trossen per stok te laten hangen om af te rijpen. Meestal kies ik voor de eerste tros bij de stam, omdat deze het “oudste” is en dus het verste in de suikerontwikkeling.

De bladeren rondom de gekozen trossen worden verwijderd om de wind en zon vrij toegang te geven. Ook het risico op schimmelvorming op de bladeren en in de trossen wordt hierdoor verminderd. Het loofwandbeheer is in deze fase van groot belang.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is trosdunning-Johanniter-16-aug-2019-13-stokken-e1565989939373-768x1024.jpg

trosdunning van 13 stokken.

5 t/m 12 augustus 2019.

De druiven – zowel wit als rood – zijn afgeschermd met blauwe vogelnetten.

De druif Solaris is “ingepakt” met fijnmazige netten om de wespen zoveel mogelijk te weren. Dit jaar zijn er ontzettend veel wespen. Deze vreten de druiven aan en vervolgens landen de fruitvliegjes op de aangevreten druiven, die op hun beurt het azijnbacterie enten. Vandaag 15-08-2019 zullen er lokpotjes bij de Solaris worden geplaatst om deze wespenplaag te reduceren. 1/3 frambozensiroop, 1/3 bier, 1/3 water en enkele druppels afwasmiddel  waardoor de oppervlaktespanning van het water wijzigt ter voorkoming dat de wespen uit het potje kunnen kruipen. Gaatje maken( boren) in het dekseltje van een potje en deze plaatsen / hangen in de directe omgeving van de druiven. Geregeld verversen.

22-08-2019.

De in mei aangeplante nieuwe druiven Rondo en Souvignier Gris in de plaats van de gerooide Palatina en grotendeels gerooide Cabernet Cortis groeien voortvarend. Na enkele weken is de nieuwe aanplant bemest met DCM (mix 2) in korrelvorm. Tijdens de zeer warme maand juni 2019 is de jonge aanplant geregeld van water voorzien omdat duidelijk was dat de planten leden onder de warmte-stress. Nadat de eerste 5 bladeren gegroeid waren zijn deze bespoten met een cocktail van bladvoeding ( bladversteviging) en zwavel (voorkomen van echte meeldauw en galmijt). Op 22-08-2019 bleek het noodzakelijk de nieuw aangeplante Souvignier Gris te bespuiten tegen de gering zichtbare valse meeldauw ( aan de onderkant blad ) en preventief met spuitzwavel tegen galmijt en echte meeldauw). Enigszins opmerkelijk omdat Souvignier Gris volgens meerdere beschrijvingen goed resistent is tegen zowel echte als valse meeldauw.

De Souvignier Gris zal op dit punt de komende periode goed in de gaten worden gehouden.

Ook is 50 % van de nieuwe aanplant op de bovenste draad ( 1.85 mtr) getopt en zijn de dieven (zijscheuten in de oksels van de bladeren) geregeld verwijderd.

05-09-2019.

Regen, afgewisseld met zon doet het onkruid goed gedijen en het handmatig verwijderen van het onkruid vraagt de benodigde aandacht.. In deze periode waarop de druiven afrijpen dient er goed te worden opgelet of de bladeren en de druiven niet worden/zijn aangetast met schimmels. In het uiterste geval dient er te worden ingegrepen, rekening houdend met de geldende wachttijden. Omdat er veelvuldige regen over meerdere dagen werd verwacht zijn de Johanniterdruif en de Cabernet Cortis bespoten met Teldor. Dit is een milde schimmelwerende besproeiing voor de trossen (botrytis) . Voor de andere druiven (Rondo en Solaris) kon deze behandeling niet meer worden toegepast omdat deze druiven (vroeg) binnen de wachttijd worden geoogst. Zoals in de aanhef van deze site wordt vermeld, hanteer ik de werkwijze “Lutte raisonnée “; natuurlijke bemesting, handmatige onkruidbestrijding zonder verdelgingsmiddelen geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, tenzij nadrukkelijk noodzakelijk om de oogst in de finale fase te redden.

De in mei 2019 nieuw aangeplante  Souvignier Gris en Rondo hebben een voortvarende groei gekend en nagenoeg alle nieuwe planten zijn getopt op de maximale hoogte van 1.80 mtr.

————————————————————————————————————–

ONDERSTAAND DE WERKZAAMHEDEN UIT HET JAAR 2018, AANGEVULD MET FOTO’S. Hieruit kunnen de nog te volgen werkzaamheden op voorhand worden herleid.

19-04-2018.

De druivenstokken zijn bemest met natuurlijke mest van het merk DCM (mix 2) in granulaatvorm. Voor een directe en krachtige werking van de toegediende mest moet deze, ter voorkoming van wortelbeschadiging van de wijnstok, aan de oppervlakte worden ondergewerkt. Dit is een inspannende bezigheid, welke meerdere dagen in beslag neemt. Tijdens deze activiteit wordt gelijktijdig ook het onkruid handmatig verwijderd.

gespoten met zwavel / bemest / bemesting ondergewerkt / onkruid verwijderd.

19-04-2018.

Het warme weer van de afgelopen dagen (vandaag 19-04-2018: 29 graden Celsius) heeft de wijngaard explosief doen ontwaken. De vroegste variëteiten ( Solaris en Rondo) hebben al scheuten van ongeveer 5 cm en de eerste vruchtbeginsels van de druiven zijn reeds zichtbaar. Tot en met einde april wordt geen nachtvorst verwacht. Verleden jaar (2017) zijn (vroeg) uitgelopen scheuten tot tweemaal toe bevroren; einde mei ( minus 8 graden C) en zelfs begin juni (minus 4 graden C). De komende dagen zullen al de uitlopers op de onderstammetjes moeten worden verwijderd. Ook de druivenplant probeert immers zo veel mogelijk scheuten te vormen die – indien niet verwijderd – ook druiven zullen dragen. Nieuwe druiven bevatten pitjes die uiteindelijk na het afvallen de basis vormen voor nieuwe plantjes (= nakomelingen). De hele vegetatie van de druivenplant is immers hierop afgestemd.

te verwijderen scheuten op onderstam

Door het verwijderen van deze scheuten op de onderstam wordt de plant gedwongen ook nieuwe scheuten aan de bovenzijde van de stam (ongeveer 60 cm boven maaiveld) aan te maken. Eén van deze nieuwe scheuten moet immers volgend jaar (dus 2019) dienen als legger waar de druiven aan zullen groeien. Laag groeiende scheuten (beneden 60 cm) en daarop groeiende druiven hangen immers te dicht bij het maaiveld en zowel de bladeren als de druiven zouden extra gevoelig zijn voor schimmelvorming. Bij een hevige regenbui spat de regen tegen de bladeren en vruchten met een onvermijdelijke vorming van schimmels.

Ook zal bij een “twee- of zelfs driewas” op de legger ( zie onderstaande foto) waarop in 2018 de druiven groeien, één of zelfs twee scheuten moeten worden verwijderd ter voorkoming dat zich op één plek op de legger 2 of zelfs 3 scheuten ontwikkelen die ook afzonderlijk druiven zullen dragen. Dit vraagt enerzijds veel kracht van de plant en bevordert niet de uiteindelijk gewenste kwaliteit van de wijn. Geen van de 2-3 scheuten zal mooie afgerijpte druiven voort brengen.

drie scheuten vanaf 1 plek op de legger; de krachtigste blijft staan, de overige 2 worden verwijderd.

De op de foto gesitueerde middelste scheut is de krachtigste / grootste; deze blijft dus staan; de linkse  scheut en rechts knopje (beginnende scheut) worden verwijderd. Scheuten die naar beneden wijzen, worden altijd verwijderd. Duidelijk zijn ook al de knopjes te zien die uitgroeien tot een druiventros. Door het verwijderen van 2 “concurrerende” scheuten zal de resterende scheut zich krachtig kunnen ontwikkelen. In een later fase ( bij het begin van de suikervorming) zullen de twee of drie aan deze scheut groeiende trossen worden weggeknipt zodat slechts 1 tros  aan deze scheut resteert die dan ook een hoge suiker kan ontwikkelen met krachtige aroma’s. Normaal is dat de tros het dichts bij de legger. Dergelijke druiven kunnen volledig op eigen kracht worden gevinifieerd tot een krachtige smaakvolle wijn.

20-04-2018.

Ook door het warme weer is het gras tussen de rijen sterk gegroeid; vroeger dan normaal reeds eerste  maaibeurt gedaan. Verder groeien en vele paardenbloemen. Ik zal zeker 2 dagen nodig hebben om deze met de wortel handmatig te verwijderen. Vandaag hiermede een begin gemaakt.

 10-05-2018.

De jonge scheuten op de legger hebben een voorspoedige groeiperiode doorgemaakt. De bloei van de trossen zal niet lang meer op zich laten wachten. Na de bloei hebben de druiven gemiddeld 100 zonnige dagen nodig om af te rijpen. Omdat er al voldoende blad zit aan de scheuten, zijn de bladeren bespoten met bladvoeding (magnesium, borium en mangaan= epso microtop) en met bladvoeding om de bladeren krachtig /weerbaar te maken tegen schimmels en anderen belagers. Verder zijn de soorten Rondo, Solaris en Cabernet Cortis afzonderlijk bespoten met zwavel tegen echte meeldauw ( schimmel boven op blad en galmijt). Al met al dus geen chemische bestrijdingsmiddelen. Over enkele weken zal dit nogmaals gebeuren.

04-06-2018.

Na terugkeer van enkele weken vakantie bleek het loof /scheuten van de druiven explosief te zijn gegroeid. Werk aan de winkel met het opbinden en vastclipsen van de scheuten. Het loof ziet er krachtig uit, mede als gevolg van de bovenvermelde bespuiting met bladvoeding op 10-05-2018.

forse groei scheuten tijdens 3 weken vakantie.

 

na clipsen van de scheuten aan draden.

 

Bloei druiven.

10-06-2018.

Toppen van de scheuten en het inkorten van de “dieven”.

De wijnstokken hebben vrijwel allemaal het groeiniveau naar boven bereikt, waarbij toppen van de scheuten (op 1.85 mtr) noodzakelijk is. Dit is echter ook het moment waarop de plant zich geremd voelt is zijn groeidrang om zoveel mogelijk druiven aan de plant te laten groeien. De groei naar boven die door het toppen van de scheuten aan de bovenkant wordt verhinderd, verlegt de plant door nieuwe scheuten aan te maken in elke oksel van elk blad. Deze zgn “dieven” halen (= dieven) veel kracht uit de plant als deze ongeremd mogen doorgroeien. Aan deze dieven zullen zich immers nieuwe druiven ontwikkelen die uiteindelijk ook weer kracht van de plant vragen. Overigens zullen teveel trossen ook een “dunne”, ( lees platte wijn) voortbrengen. De doorgroei van deze dieven moet – ter verkrijging van kwaliteitswijn – dus zeker worden voorkomen. Evenals bij tomatenplanten moeten deze “dieven” dus geheel worden verwijderd. Dit is een periodiek terugkerend en arbeidsintensief gebeuren omdat de plant na het verwijderen van deze “dieven” opnieuw in de oksel van de plant een mogelijkheid zoekt een nieuwe scheut aan te maken. Deze handeling zal bij planten, die wijnen voortbrengen in het goedkopere segment, niet of slecht zeer beperkt plaatsvinden. Bij vele hectaren druiven is dit vrijwel een onmogelijke opdracht. Bij de echte kwaliteitswijnen geschiedt deze handeling wel. Begrijpelijk dat de vele arbeidsuren terug te vinden zijn in de prijs.

Zelf hanteer ik een geheel eigen werkwijze in het “toppen” van de dieven.

Afhankelijk van de druivensoort ontwikkelt een dief ná het tweede of derde blad een nieuwe tros(je) druiven. Door de dief te “toppen” vlak vóór het druiventrosje in wording, verkrijgt de plant per dief 2 / 3 bladeren extra. Extra bladeren leveren dus extra fotosynthese voor de plant, waardoor de plant afrijpt met een hoger suikergehalte. Per plant zijn dat vlug 30 bladeren extra.

Op onderstaande foto is duidelijk de dief te zien in de oksel van de plant en het wijntrosje in wording.

donkere scheut, blad onder de clips, dief + nieuw trosje in oksel van dit blad.

Elke week worden de dieven hierop bekeken en “bewerkt” .

22-06-2018.

Door het warme en relatief droge weer van afgelopen weken hebben zowel de druiven als het loof een voorspoedige en gezonde groei doorgemaakt. Nooit eerder waren in mijn wijngaard de druiven na de bloeiperiode zo optimaal ontwikkeld. Er kan natuurlijk nog van alles mis gaan ( hagel, lange regenperioden, aantasting druiven door het Suzuki-fruitvliegje etc..). Maar vooralsnog mogen we ons verheugen op een bijzonder mooie oogst en dus schitterende wijn. De vroege variëteiten ( Solaris en Rondo) zijn in één bewerking ontbladerd, gediefd en getopt. Bij een Oechsle-gehalte (= suikergehalte gemeten met een refractometer) van 20 zal ongeveer 2/3 deel van de trossen worden weggeknipt en afgevoerd zodat de resterende trossen optimaal kunnen afrijpen met een hoog suikergehalte en aroma’s.

Onderstaand 2 afbeeldingen van de druif Solaris op 22-06-2018; ontbladerd en “gediefd”.

20-07-2018.

Trosdunning Solaris.

Solaris is een druif die vroeg en met een hoog suikerniveau kan worden geoogst.

Omdat ik kies voor kwaliteit in plaats van kwantiteit moet er dus ook vroeg trosdunning plaatsvinden. Het beste is dit te doen bij een suikergehalte van 20 Oechsle. Dit meet ik met een refracto-meter. Eén druppeltje druivensap wordt geknepen op het glaasje van de meter, waarna de meter tegen het licht wordt gehouden en de suikerwaarde kan worden afgelezen.

Ongeveer 2/3 deel van het aantal trossen wordt weggesnoeid en afgevoerd. De overige trossen krijgen dan alle voedingsstoffen waardoor een hoger niveau suiker en aroma wordt verkregen. In totaliteit rijpen maximaal 13 trossen per plant af.

trouwe hulp Georges bij trosdunning Solaris

21-07-2018. Trosdunning Rondo.

Rondo is een vroege rode druif; type Merlot. Biedt fruitige dieprode wijn. Ideale mixpartner voor druiven met hoge tannines en weinig fruitsmaak. In de opbouw produceert deze druif veel trossen. Vaak 3-4 per scheut. Trosdunning is ook hierbij noodzakelijk.

Trosdunning Rondo; resultaat van ongeveer 10 struiken trosdunning.

28-07-2018.

Door het aanhoudende zonnige weer verloopt het afrijpen vroeger dan in andere jaren. Het suikergehalte van de Johanniter-druif is einde juli nog nooit zo hoog geweest.

Solaris: 80 Oechsle ( 20 juli jl trosdunning voltooid)

Johanniter: 40 Oechsle ( 28 juli begonnen met trosdunning)

Rondo: 60 Oechsle ( 20 juli jl trosdunning voltooid).

De komende dagen wordt gestart met het plaatsen van netten tegen de vogelvraat, maar zeker ook de wespenvraat. Met name de Solarisdruif heeft door het vroege en hoge suikergehalte hier altijd last van. Valt altijd net samen met de wespenoverlast in de maand augustus.

03-08-2018. Trosdunning Cabernet Cortis.

Maarten als studerend “wijnboer” ondersteunend bij de trosdunning

Op deze datum zijn ook de vogelnetten aangebracht op de Rondo en Cabernet Cortis.

04-08-2018. Netten tegen vogel- en wespenvraat aangebracht op de Solaris en Palatina.

Zoals reeds eerder vermeld heeft de druif Solaris te lijden onder vogel-, maar met name wespenvraat. De druif moet met verfijnde (blauwe) gaas worden “ingepakt”. En dan nog weten de wespen de openingen te vinden om zich tegoed te doen aan de hoge suikers van deze druif. Door het plaatsen van de netten is er licht fotosynthese-verlies. Ervaring uit het verleden heeft getoond dat de druif Solaris door het vroege en hoge suikergehalte in de maand augustus vrijwel niet verschoond blijft van wespen- en vogelvraat. Deze druif wordt door mij geteeld omdat er een mooie cuvée  te maken is met de Riesling gerelateerde Johanniter. Vooral in jaren met een minder goede suikervorming en afrijping van de Johanniter vangt de Solaris deze tekorten ruimschoots op.

09-08-2018. Vogelnetten aangebracht over de Johanniterdruif.

Normaal gesproken worden deze netten eerst eind augustus aangebracht. Omdat we dit jaar door het warme en droge weer 3 weken vooruit liggen met het groeien, afrijpen en dus oogsten van de duiven, zijn de netten ook 3 weken eerder aangebracht. Dit is altijd een zorgvuldig karwei omdat het net zowel aan de bovenzijde goed moet zijn gespannen en de benedenzijde geen openingen mag binnen waartussen de vogels alsnog naar binnen glippen en zich te goed doen aan de rijpe (lees zoete) druiven. Samen met de helpende handjes van Georges en Maarten was dit klusje binnen enkele uren geklaard.

24-08-2018.

Geregeld is / wordt het suikergehalte (uitgedrukt in Oechsle ) van de verschillende druiven gemeten, zowel aan de ochtendzijde als aan de middag- en avondzijde, dit ivm de verschillende stralingsintensiteit van de zon. Soms is er een opmerkelijk verschil waarneembaar van de gemeten waarden aan dezelfde wijnstok. De middeling van deze waarden bepaalt de te hanteren Oechsle-waarde. Als er een wijn van 12 % vol. alcohol wordt gewenst (zonder toevoeging van suiker) is er een Oechsle-waarde nodig van 89, ervan uitgaande dat iets (ongeveer 0,5 % vol. alcohol) van de verkregen alcoholwaarde verloren gaat tijdens het vinificatieproces ( hevelen, afvullen etc..). Bij de door mij aangeplante variëteiten moeten deze waarden bij een gemiddelde zomer haalbaar zijn, soms door de druiven iets langer te laten hangen.

Maar de suikerwaarde alleen is niet bepalend voor het oogstmoment van de druiven. Zo zijn de volgende zaken – in samenhang met de gemeten Oechslewaarden – van belang. Het geheel van deze noodzakelijke voorwaarden wordt ook wel de “fysiologische rijpheid” van de druif genoemd.

Algemeen geldt dat de druiven op het oogstmoment niet nat / vochtig mogen zijn door regen of dauw; dit geeft een verdunning van de most en uiteindelijk een verminderde kwaliteit.

Bij witte druiven moeten de pitjes zichtbaar zijn door de schil (goed te zien bij zonnig weer).

De pitjes (zowel bij witte als rode druiven) moeten donkerbruin van kleur zijn en loslaten van het vruchtvlees. Verder geeft kauwen op de schil een impressie van de bitterheid en zuur. Bij de Johanniter druif is bij het doorkauwen van de schil zelfs een verlammend mondgevoel waarneembaar als de druif nog niet geheel fysiologisch rijp is.

Verder buigt het kopje van de plant licht naar beneden als indicatie dat de groeikracht is beëindigd en de plant alle kracht levert aan het afrijpen van de druiven.

Zaak dus om alle bovenstaande factoren in de gaten te houden voor de verschillende druivenrassen omdat deze alle verschillend afrijpen.

Alle waarden worden genoteerd om ook een vergelijk te kunnen maken met andere jaren.

2018 is echter exceptioneel zonnig; daar zal, wat de wijnbouw betreft,  zeker niet over worden geklaagd. Vanaf het moment na de bloei van de druiven zijn er indicatief 100 zondagen nodig voor een goede afrijping.

Onderstaand enige afbeeldingen van de metingen en kleuren van de pitjes op 24-08-2018.

RONDO 77 OECHSLE; PITJES ZIJN NOG OVERWEGEND GROEN.

 

SOLARIS, OECHSLE TUSSEN 94 EN 101; NOG HEEL EVEN GEDULD ALVORENS TE PLUKKEN; PITJES ZIJN REDELIJK BRUIN GEKLEURD EN LOS V/H VRUCHTVLEES.

 

JOHANNITER; PITJES ZIJN AL VRIJ DONKER GEKLEURD, ECHTER BITTERHEID VAN DE SCHIL IS NOG TE HOOG; OECHSLE 81; OOGSTEN, INDICATIEF EIND SEPTEMBER.

 

JOHANNITER 25-08-2018; DRUIF IS TRANSPARANT EN PITJES ZIJN IN ZONLICHT REEDS ZICHTBAAR.

05-09-2018.

Hernieuwde Oechsle-metingen.

Solaris: voormiddagzijde: 1020 Oechsle; namiddagzijde 1003 Oechsle; pitjes nog ingepakt in vruchtvlees.

Johannitter: voormiddagzijde: 1005 Oechsle; namiddagzijde 89 Oechsle; pitjes redelijk donker gekleurd; kleven nog aan vruchtvlees.

Rondo: voormiddagzijde: 90 Oechsle; licht bruine pitjes los vruchtvlees.

Cabernet Cortis: voormiddagzijde 96 Oechsle; namiddagzijde 87 Oechsle. Pitjes licht bruin en klevend aan vruchtvlees.

Opmerkingen.

Vergeleken met voorafgaande jaren is er sprake van een substantieel hogere Oechsle-waarde. Het zonnige droge weer van de achterliggende zomerperiode heeft hier toe bijgedragen.

Wat ook opvalt is dat de druiven van de Cabernet Cortis aanzienlijk kleiner zijn dan voorafgaande jaren.

Voor alle variëteiten geldt dat de pitjes – ondanks de hoge suikers – nog verkleven met het vruchtvlees. De verkleuring van de pitjes tot donkerbruin is bij geen enkele variëteit opgetreden.

duidelijk herkenbare verkleving van de pitjes in het vruchtvlees

De aromavorming, welke op het laatst van het afrijpingsproces geschiedt, heeft nog niet plaats gevonden.

Conclusie: Ondanks de hoge suikergehaltes kan er zeker niet de komende week worden geoogst vanwege een onvoldoende fysiologische rijpheid.

EN DAN UITEINDELIJK DE AANVANG VAN DE OOGST.

20-09-2018: Oogst Solaris.

Ondanks dat er door de grote aanwezigheid van wespen – in combinatie met het hoge suikerniveau van de druif Solaris – een hoge aantasting door wespenvraat werd verwacht, viel dit reuze mee. Door de goede zomer met hoge temperaturen / veel zon en weinig regen werd een bijzonder hoog suikerniveau behaald: 1117 Oechsle, hetgeen potentieel een wijn van 16,6 % vol. alcohol zou kunnen opleveren als alle suikers zouden zijn vergist. Nu op 20-10-2018; nagenoeg 1 maand nadat de most op gisting werd gezet, is de wijn nog steeds niet volledig uitgegist.

Een alcoholpercentage van 16,6 % vol. alcohol is te hoog voor een witte wijn. Zelf gebruik ik deze wijn vooral om een mooie cuvé te maken met de Johanniter die van nature een iets hoger dan gemiddeld zuurtje heeft na het vergisten. Een verhouding van 1/3 Solaris en 2/3 Johanniter geeft een mooie balans en een alcoholniveau van rond de 13 % vol. alcohol.

Het is dus nog even afwachten om het eindresultaat op kwaliteit te beoordelen.

24-09-2018: Oogst Rondo.

Deze rode druif loopt in mijn wijngaard altijd als eerste uit in het voorjaar en hierdoor bij vorst erg gevoelig voor bevriezen van de jonge scheuten, hetgeen dit jaar niet aan de orde was. De kwaliteit van de druiven was bijzonder goed. Suikerniveau 1101 Oechsle; potentieel goed voor een alcoholpercentage van 14,1 % vol. alcohol.

Pulpgisting, hetgeen inhoudt dat je 5 x per dag de bovendrijvende schilletjes ( hoed genaamd) naar beneden moet drukken ter bevordering van de kleur- en aromavorming.

D.d. 06 oktober 2018, net voor het einde van de vergisting, malolactische fermentatie ( omzetten van harde appelzuren naar liebliche melkzuren) opgestart via het toedienen van (gevriesdroogde) melkzuurbacteriën. Aansluitend elektrische deken (met voeler tegen vat) om het vat geplaatst en ingesteld op 20 graden Celcius + wollen deken daaromheen bevestigd ter isolatie. Toedienen sulfiet aan de wijn in wording in deze fase is absoluut niet gewenst. Na 4 weken malolactische fermentatie is er veelal een boter- of yoghurttoon ontstaan. Deze moet ook 4 weken zonder sulfiettoediening worden afgebouwd onder een constante temperatuur van 20 graden Celsius. Vervolgens overhevelen en 1e sulfiettoevoeging. Afwachten dus.

28-09-2018: Oogst Palatina.

Door de jaren heen is gebleken dat deze druif toch steeds een aantal probleempjes te zien geeft.

 • gevoelig voor wespenvraat en valse meeldauw;
 • verschillen in afrijpen per struik;
 • vergeleken met andere variëteiten op mijn wijngaard een relatief lager suikerniveau. Zelfs in het goede jaar 2018 werd er slechts een suikerniveau behaald van 1083 Oechsle, waarmee slechts 11,2 % vol. alcohol kon worden bereikt en er dus licht moest worden gechaptaliseerd  (= toevoegen van suiker om gewenste alcoholniveau te bereiken).
 • Bijzonder grote trossen die beneden aan de struik diep uithangen, waardoor het afschermen met gaas tegen de wespenvraat vrijwel onmogelijk is.

Deze variëteit zal begin 2019 worden gerooid en door Souvignier Gris worden vervangen. Dit is een vrijwel resistente variëteit tegen schimmels die tevens “in het Limburgse” een mooie witte wijn kan voortbrengen.

29-09-2018: Oogst Johanniter.

Een super kwaliteit druiven bij het oogstmoment. Vrijwel 100% schoon en hoge suikers ( Oechsle 1093; goed voor 12,8 % vol. alcohol ).

Op 20-10-2018 loopt de gisting ten einde en kan de eerste heveling op korte termijn geschieden.

01-10-2018: Oogst Cabernet Cortis.

Door het aanhoudende warme en vooral droge weer zijn de druiven van de Cabernet Cortis klein gebleven en zelfs licht uitgedroogd. Wel een hoog suikerniveau: Oechsle 1113, potentieel goed voor een wijn van 16,3 % vol. alcohol. Gelet op het gering aantal kilo’s besloten hiervan een rosé te maken en dus geen pulpgisting te geven. De dag na het inweken geperst. Zal deze wijn iets met een andere wijn met een lager alcoholpercentage moeten verdunnen om het alcoholpercentage iets omlaag te krijgen. Johanniter met een fris zuurtje lijkt een goede mix-partner. Dat is eigenlijk niet hoe het hoort, maar een rosé van 16 procent op een zwoel zomeravondje lijkt me bepaald niet geschikt!!!!

Ook de Cabernet Cortis zal voorjaar 2019 worden gerooid ivm schimmelgevoeligheid bij ongunstige weersomstandigheden en het hoge tanninegehalte, waardoor de wijn heel wat jaren moet “rijpen” alvorens deze op dronk is. Vervanger wordt Rondo en Souvignier Gris ( beide vervangers behoren tot de familie vitis vinifera). Souvignier Gris heeft een zeer hoge resistentie tegen valse meeldauw en goede resistentie tegen echte meeldauw en botrytis (schimmel in de trossen). Omdat er geen pulpgisting volgt na het ontstelen, wordt er een witte wijn gemaakt. Bij iets langer inweken, eventueel enkele dagen pulpgisting, is er ook een rosé van deze druif te maken.

kruising tussen Cabernet Sauvignon en Bronner.

 

blad Souvignier Gris

26-11-2018.

De bladeren van de wijnstokken en de omringende bomen hebben hun bladeren geheel laten vallen. Tijd dus voor de eerste opschoning en afvoeren van de bijeengeharkte bladeren.. Bladeren van de druiven kunnen hun schimmelsporen aan de bodem doorgeven als ze de gehele winter blijven liggen op de bodem. Ook een aanvang gemaakt met het toppen van de bomen aan de buitenzijde van de wijngaard ter voorkoming dat deze teveel zonlicht zullen wegnemen.

Begin 2019 zal worden begonnen met de eerste wintersnoei, dwz het verwijderen van de legger waarop in 2018 de druiven hebben gegroeid. Hiervoor mag er geen vorst wordt verwacht binnen 2 weken na het snoeien.

trosdunning van 11 stokken Johanniter

 

No comments.