ZIEKTES / BELAGERS / ONHEIL in de wijngaard.

Onder constructie.

ZIEKTES in de wijngaard..

Meest voorkomende ziektes zijn:

 • OÏDIUM.
 • PERONOSPERA.
 • ESCA.

Verdere aantastingen: 

 • LAMSTELIGHEID.  

– Manifesteert zich reedt aan het begin van het rijpingsproces van de druiven. Aan het gestel van de druiventros gaan de steeltjes interen en uitdrogen waardoor er geen sapstroom meer mogelijk is. Hierdoor zullen de druiven langzaam indrogen, verwelken. Druiven rijpen hierdoor niet goed af. Te lage suikers en veelal te hoog in zuur. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:

 • magnesiumgebrek; ik bespuit elke jaar de wijngaard met Epso Microtop ( magnesium / borium en mangaan, welke laatste 2 niet van nature in de bodem voorkomen );
 • onregelmatigheid in de bodemvochtigheid of droogte; in uiterste geval ( bijv. extreme langdurige periode) begieten.
 • slechte bodembeluchting; bodemlaag geregeld loswerken; bijv. bij onkruidbeheer.
 • te hoge zuurgraad van de bodem; grondanalyse geeft hierover gerichte info; zeker bij de opstart van de wijngaard.
 • te late of onvoldoende scheutdunning van de dieven in de bladoksels; zelf laat ik de eerste 2 blaadjes van de dief staan ivm vermeerdering van de fotosynthese.
 • te groot aantal trossen per scheut / te grote belasting naar de wijnstok als gevolg van geen of te weinig trosdunning; mijn advies is trosdunning toe te passen bij een suikergehalte van 20 Oechsle.
 • te zware bemesting of onverteerde mestgift ( nooit verse bemesting toedienen).

GELE BLADEREN.

Wordt veelal veroorzaakt door een magnesiumgebrek. Zelf spuit ik hiertegen met Epso Microtop ( magnesium, borium en mangaan)  en bladbemesting.

BELAGERS.

 • Vogels, met name merels en spreeuwen ten tijde van het afrijpen van de druiven. Deze kunnen op korte tijd veel schade aanrichten.
 • Dassen en vossen. Opgemerkt wordt dat dassen in Nederland beschermde dieren zijn. Deze wroeten in het gras op zoek naar emelten ( larven van de langpootmug). Ook vernielen deze de vogelnetten om zich tegoed te doen aan de rijpe druiven. Zelf heb ik nagenoeg rondom de gehele wijngaard dassendraad moeten plaatsen ivm de geregelde overlast en vernielingen van de vogelnetten. Achter de wijngaard is een dassenburcht gelegen.
 • Wespen. In de maanden augustus en september kunnen deze aanzienlijke schade aanrichten aan de rijpende druiven, met name die variëteiten met een hoog suikerniveau. Op mijn wijngaard is met name de druif Solaris hiervoor gevoelig. Deze overlast is bijzonder groot in jaren waarin weinig regenval is en de nesten van de grondbijen niet door regenwater zijn ondergelopen.
 •  Suzuki-fruitvliegje ( Drosophilia suzukii ), ook wel Aziatische fruitvlieg genoemd. In Nederland het eerst in 2012 waargenomen. Symptonen / herkenning: poppen steken via de neus van de druif naar buiten.

WEERSINVLOEDEN.

 

 

No comments.