Knopjes

Knopjes

In de vierde week van april is begonnen met het verwijderen van “de twee-was” bij de vroege variëteiten. Nagenoeg elk nieuw knopje ontwikkelt een tweede of anders gezegd een reserve-knopje direct naast het eerst gegroeide knopje. Omdat elke knopje uitgroeit tot een nieuwe scheut waaraan druiven zullen groeien, wordt het minst ontwikkelde knopje verwijderd. Hierdoor zal het resterende knopje uitgroeien tot een krachtigere scheut. Dat is subtiel handwerk omdat het te verwijderen knopje vastgegroeid staat aan de naast groeiende en blijvende knopje (scheut).