TERROIR van Domaine du Renard.

Terroir is de verzamelnaam van een aantal natuurlijke omstandigheden van de wijngaard alsook de invloed en werkwijze van de wijnboer.

Voor een meer uitgebreide analyse van het thema Terroir; zie afzonderlijk onderdeel van deze website: Terroir / betekenis en goede analyse door R. Harte.

Terroir van Domaine de Renard.

Het terrein is gedeeltelijk glooiend en gedeeltelijk vlak en wordt aan de noordzijde omgeven door een haag en  hoge bomen

De bovenlaag (ongeveer 50 cm) is klei, met daaronder leem en vervolgens een kalklaag.

De zon beschijnt de gehele wijngaard van nagenoeg zonsopgang tot zonsondergang.

De afwatering van het terrein is uitstekend, mede door de diverse aangrenzende taluds en de holle weg aan de voorzijde van de wijngaard.

Tot het terroir behoort ook de opzet van de wijngaard en de werkwijze/invloed van de wijnboer, waaronder:

  • De keuze van de wijnstok ( Vitis Vinifera, Hybride-variëteiten).
  • De keuze van de onderstam van de wijnstok (wortels breed of diep groeiend?)
  • De afstand van de wijnstokken in de rij en de onderlinge afstand van de rijen.
  • Het loofwandbeheer ( waaronder bladdunning).
  • Wel of geen trosdunning.
  • Snoeiwijze.
  • Bemesting.
  • Teeltwijze.
  • etc…

Terroir als alibi voor een afwijkend geur en/of smaakje.

In het vervolg van deze website wordt ook nog nader ingegaan op het gegeven dat wijnboeren vaak een typisch of afwijkend smaak-  en of geurpatroon proberen  te herleiden tot het typische terroir van hun wijngaard. Zo wordt een soms dierlijke of mestgeur toegeschreven aan het eigene van de wijn in nadrukkelijke relatie tot de bodem waarop de druiven groeien. Meestal staat dit echter niet in verband met het terroir maar met de tijdens het gehele vinificatietraject niet optimaal in acht genomen hygiënische noodzakelijke werkwijze. Vooral wijnboeren in de Bourgogne hebben de neiging te verwijzen naar een dergelijke relatie.